دستگاه سی ان سی

دستگاه برش سنگ (CNC) چیست؟

CNC مخفف كلمه Computer Numerical Control مي باشد. كه بيان كننده كنترل عددي توسط كامپيوتر مي باشد. در اين روش از كامپيوتر براي كنترل دستگاه ها جهت انجام عمليات هاي…
فهرست